תחרות והגבלים עסקיים

25/01/2021

תחרות והגבלים עסקיים

למשרד פעילות ענפה בתחום דיני התחרות וההגבלים העסקיים. משרד כספי ושות' הינו בעל מומחיות מגוונת ויוצאת דופן בדיני חברות, ליטיגציה ודיני תחרות, הנחשבים בעיני המשרד לנחוצים לשם עיסוק מוביל בתחום זה.
המשרד מייצג לקוחות רבים בתיקי הגבלים עסקיים רבים ומרכזיים בבתי המשפט ומול רשות ההגבלים העסקיים, הממונה על ההגבלים העסקיים ובית הדין להגבלים עסקיים. עורכי הדין של המשרד בתחום זה בקיאים ומעורבים באופן שוטף בנושאים כגון מיזוגים, הסדרים כובלים, קביעת מחירים ומונופולים, וכן מעניקים ייעוץ וסיוע בענייני ציות בתחומים אלו. תעשיות בהן העניק המשרד ייעוץ בתחום ההגבלים העסקיים כוללות בנקאות, ביטחון, מדעי החיים, טכנולוגיה ועוד.


נגישות