עבודה ותגמול למנהלים

25/01/2021

עבודה ותגמול למנהלים

עורכי הדין במשרד כספי ושות' מנוסים במגוון רחב של סוגיות בתחום דיני העבודה איתן מתמודדים ארגונים מסחריים. לדוגמה, המשרד מייעץ בסוגיות של מגבלות חוזיות, כגון אי תחרות, איסור על פנייה ושידול ותביעות של סודיות מסחרית, וכן מייעץ במגוון רחב של נושאים נוספים בתחום דיני העבודה, כגון ציות, נושאי קבלן, פתרון של בעיות ספציפיות עם עובדים, יצירה של הסכמי העסקה והסדרי פיטורים. כמו כן, המשרד מעניק ייעוץ בענייני עבודה בקשר עם מיזוגים ורכישות.


נגישות