נגזרים ומוצרים מובנים

25/01/2021

נגזרים ומוצרים מובנים

משרד כספי ושות' מתגאה בניסיונו המעמיק בתחום הנגזרים הפיננסיים והמוצרים המובנים, ומוכר על ידי רבים כבעל פעילות בולטת בתחום זה. בתחום זה מורגשת נוכחות המשרד בכל רחבי השוק – משרד כספי ושות' סייע לסלול דרך למוצרים רבים הנפוצים כיום בישראל ומייצג מארגנים, סוחרים וצרכנים שונים. המשרד בדרך כלל מסוקר על ידי מומחים מקצועיים כמוביל בדיני הנגזרים.
המשרד מכיר את הנגזרים הנסחרים בבורסה וכן את הנגזרים הנמכרים מחוץ לבורסה ומייעץ באופן שוטף בנושאי אכיפה, טיפול רגולטורי, תיעוד והשלכות על זכויות נושים. פעילות הנגזרים של המשרד מקיפה מגוון רחב, החל מעסקאות החלף פשוטות יחסית ועד שטרות מובנים ייחודיים עם אלמנטים נגזרים משובצים.
בתחום הנגזרים, משרד כספי ושות' מייצג קבוצות תעשייה, בנקים להשקעות, בנקים מסחריים, גופי סליקה וצרכנים תאגידיים. עורכי הדין של המשרד בתחום זה מוכרים בזכות כשרונותיהם בהבנתם ובהמצאתם של מוצרים חדשניים של סיכוני שוק וסיכוני אשראי. בנוסף, המשרד הינו חלוץ בתחום האיגוח מגובה הנכסים בישראל, מייעץ למארגנים ומוכרים על המורכבות של מימון זה. במוצרים מובנים, יעץ המשרד על איגוח נכסים כגון משכנתאות וחייבים, והיה מעורב ברבים מפעולות האיגוח הבינלאומי של מוכרים ישראלים. כך, יעץ המשרד למוכר בעסקת פקטורינג חדשנית (מימון שרשרת האספקה) בשווי 600 מיליון אירו.


נגישות