מיזוגים רכישות ומיזמים משותפים

25/01/2021

מיזוגים רכישות ומיזמים משותפים

משרד כספי ושות' מייעץ לאורך זמן למגוון רחב של תאגידים, קרנות, בנקים ומוסדות פיננסיים, מקומיים ובינלאומיים, בעסקאות המובילות בשוק המיזוגים, הרכישות והמיזמים המשותפים. ניסיונו המעמיק של המשרד בסוגי עסקאות אלה מחזק את יכולתו להתמודד עם בעיות חשובות של לקוחות במגוון של תעשיות ולעצב פתרונות קלאסיים או פתרונות מתקדמים לאתגרים הנראים לעין.
המשרד מייעץ בדרך כלל לחברות ולדירקטוריונים שלהן או לבעלי מניות עיקריים בענייני עסקאות. עורכי הדין של המשרד מביאים לכל עסקת מיזוג, רכישה או מיזם משותף, שבה הם מייעצים, הבנה של האינטראקציות והדינמיקה של העסקה ושל הצרכים העסקיים של הלקוחות.


נגישות