חדלות פירעון והסדרי חוב

25/01/2021

חדלות פירעון והסדרי חוב

בהליכי חדלות פירעון העיסוק של המשרד מתמקד הן בנושים והן בחייבים.
בתחום זה פעיל המשרד בנושאים שונים, כגון בטחונות, מימון מחדש, רה-ארגון והליכי פירוק. לעורכי הדין של המשרד יש ניסיון עם נציגויות של נושים והם מייצגים בעלי עניין שונים, כגון חייבים, מלווים, נושים, משקיעים וקונים פוטנציאליים.
ההבנה העמוקה של משרד כספי ושות' במימון חברות, מוצרים מובנים, מיזוגים ורכישות, ניירות ערך וליטיגציה בתעשיות מרכזיות שונות, מעניקה ללקוחותינו תמיכה רחבה כאשר אנו מתבקשים להתייחס לנושאי חדלות פירעון או סביבת חדלות פירעון. פעילות חדלות הפירעון של המשרד חורגת מעבר לנושאים מקומיים אל עבר נושאים חוצי-גבולות. – כך, עורכי הדין של המשרד מסייעים גם ללקוחות בחו"ל בעלי אינטרסים בחברות ישראליות במצוקה וגם ללקוחות ישראליים בעלי אינטרסים בפשיטות רגל או הליכי רה-ארגון בחו"ל.


נגישות