הפרטה והליכי רכישה

25/01/2021

הפרטה והליכי רכישה

כשמדובר בהפרטה, משרד כספי ושות' מנוסה מאוד במדיניות, סוגיות ונהלים רלוונטיים. עורכי הדין של המשרד יעצו למציעים מהמגזר הפרטי וליועצים הפיננסיים על מגוון של מבני הפרטה, הצעות והסכמים, וכן יעצו ללקוחות במימון רכישות מגופים ממשלתיים.
בתחום ההתקשרויות הממשלתיות, המשרד היה מעורב במספר עסקאות משמעותיות ומייצג מספר שחקנים מהמגזר הפרטי בתחום זה, כולל קבלני ביטחון וחברות תקשורת המבצעות עסקים עם הממשלה. בתחום המכרזים לציבור, המשרד מייצג לעתים קרובות את המתמודדים והזכיינים או את המשקיעים או השותפים שלהם בשלבים השונים של הליכי רכישה מול הממשלה. הליטיגציה של המשרד מוסיפה כוח נוסף בתחום זה, שכן סוגיות של הליכי רכישה נדונות לעיתים בהליכים ליישוב סכסוכים.
לגבי פרויקטים ביוזמת הממשלה, כולל תשתיות ותחבורה, המשרד הינו בעל ידע רב במגוון רחב של מבני התקשרות ציבוריים-פרטיים ומבני המימון הנלווים אליהם.


נגישות