בנקאות ומוסדות פיננסיים

25/01/2021

בנקאות ומוסדות פיננסיים

ההתמחות הבנקאית של משרד כספי ושות' ניחנת במוניטין מעורר קנאה. המשרד ומספר שותפים בו זכו בפרסים בדיני הבנקאות והפיננסים, וסקרים מקצועיים מעריכים באופן שוטף את כספי ושות' כמשרד עורכי דין מוביל בתחום הבנקאות והפיננסים בישראל.
התמחות משרד כספי ושות' בתחום הבנקאות היא רחבה. לדוגמה, המשרד פועל בהסדרי מימון מחדש, מסייע לבנקים ולחייבים בענייני כינוס נכסים ופירוק ומייעץ בעסקאות העמדת בטוחה, מתן אשראי, העמדת הלוואות, רכישות ממונפות, הסדרי חוב וכיוצא באלה. כמו כן מייעץ המשרד בקבלת רישיונות והיתרים ובעמידה בדרישות רגולטוריות אחרות המוטלות על בנקים הפועלים בישראל. המשרד בעל ידע רב בנושאים השונים הנוגעים להון רגולטורי ומייצג מספר נציגויות של בנקים בחו"ל.
רשימת הלקוחות של משרד כספי ושות' בתחום זה מעידה על חוזק המשרד. בין לקוחותיה נמנים בנקים מסחריים, גופים חוץ-בנקאיים, לווים עסקיים, חברות ביטוח, קרנות גידור, נציגים של בנקים בחו"ל ומוסדות פיננסיים שונים, שרבים מהם מובילים בתחומם. מומחיות המשרד בנגזרים ומוצרים מובנים מעניקים סיוע ליכולת המשרד לתת ערך מוסף בתחום זה.


נגישות