תַשׁתִיות

26/06/2020

תַשׁתִיות

משרד כספי ושות' מייעץ לחברות מקומיות ורב לאומיות, כמו גם לבנקים ולמלווים אחרים, במגוון רחב של פרויקטים בתחום התשתיות. עורכי הדין שלנו מייעצים להיבטים רבים של פרויקטי תשתית. אנו מנוסים בהקמת קרנות פרטיות להשקעה בתשתיות ומיזמים משותפים לבניית תשתיות. היינו מעורבים בשלבים רבים של פיתוח פרויקטים, מתחילתו ועד סופו, והענקנו ייעוץ בתכנון, מימון, עריכת חוזים ויישוב סכסוכים. הפרויקטים בהם היינו מעורבים כוללים מתקני התפלה, פרויקטים בתחום האנרגיה, כבישי אגרה, נמלים ומערכי תחבורה.

 


נגישות