קרנות גידור

26/06/2020

קרנות גידור

משרד כספי ושות' מייעץ באופן שוטף להקמה, תפעול והסדרה של קרנות השקעה פרטיות. עורכי הדין של המשרד מייעצים בקביעות למגוון רחב של קרנות, משקיעים ויועצים, כולל קרנות השקעה פרטיות, קרנות הון סיכון וקרנות המשקיעות בקרנות שהינן בולטות ואקטיביות בשוק. עורכי הדין שלנו ידועים בידע העדכני שלהם ובייעוץ המורכב שהם מעניקים בנושא של מבנה הקרנות ובעניינים רגולטוריים.

עורכי הדין של המשרד מסייעים ללקוחות באופן שוטף בניתוח הסוגיות המשפטיות והמבניות הכרוכות בהקמת קרנות, השקעות חלופיות, פירוק קרנות ועמידה בהוראות הדין והרגולציה.


נגישות