פעילות ציבורית

26/06/2020

פעילות ציבורית

למשרד כספי ושות' יש היסטוריה ארוכה של ייצוג לקוחות במרחב הציבורי. עורכי הדין של המשרד פועלים עבור גופים פילנתרופיים, מוסדות חינוך, קרנות, ארגונים בינלאומיים ציבוריים וגופים שונים בעלי פעילות שאינה למטרות רווח. המעורבות של המשרד כוללת ייצוג אוניברסיטה זרה משמעותית בפעילותה החינוכית בישראל, תורם מרכזי לעיריית ירושלים לפרויקט חשוב של פארק ציבורי, ארגון עולמי ידוע המוקדש לשיפור הנוער והקהילות המקומיות.

 


נגישות