בנקאות ופיננסים

04/06/2020

בנקאות ופיננסים

בענפי הבנקאות והמוסדות הפיננסיים, משרד כספי ושות' מייעץ במגוון עניינים של מימון ורגולציה. לקוחותינו בעסקאות אלו כוללים בנקים מסחריים, מלווים חוץ בנקאיים, לווים תאגידיים, חברות ביטוח, קרנות גידור, נציגויות של בנקים מחו"ל ומוסדות פיננסיים שונים. המומחיות שלנו במוצרים מובנים מסייעת ליכולת שלנו להוסיף ערך בתחום זה.

אנו מנוסים בתעשיות אלה. לדוגמה, אנו פועלים בהסדרי מימון מחדש ואנו מסייעים לבנקים ולחייבים בענייני כינוס נכסים ופירוק. אנו מייעצים בעסקאות של העמדת בטוחה, מתן אשראי, השתתפות בהלוואות, רכישות ממונפות, הסדרי חוב וכדומה. מבחינה טכנית יותר, אנו מייעצים בנוגע לדרישות שונות לקבלת רישיונות והיתרים שהוטלו על המערכת הפיננסית בישראל על ידי רשויות השלטון, לרבות בנק ישראל, ובנוגע לתקנות, דרישות של הון רגולטורי והוראות ניהול בנקאי תקין.


נגישות