ממשלות זרות ומוסדות בינלאומיים

26/06/2020

ממשלות זרות ומוסדות בינלאומיים

משרד כספי ושות' מייעץ למדינות בעסקאות מימון שונות. בתחום התמחות זה שימשו עורכי הדין של המשרד כיועצים הישראלים בנושאים כגון חילוץ בנקאי, חילופי חובות, רה-ארגון, הנפקות וכללי ניירות ערך, הפרטה, פרויקטי תשתית ופתרון סכסוכים. עורכי הדין של המשרד מייעצים גם לגורמים במגזר הציבורי ולמוסדות הבינלאומיים על פרויקטים מסחריים.

בין לקוחות המשרד בתחום זה נכללות מדינות זרות וגופי ההשקעה שלהן, בנקים רב לאומיים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים. היכרות המשרד עם טכניקות של מסחר ומימון בסקטור הפרטי מאפשרת לעורכי הדין שלו לספק ייעוץ מורכב ורלבנטי ללקוחותיו המדינתיים והמוסדיים הבינלאומיים.


נגישות