טכנולוגית מידע

26/06/2020

טכנולוגית מידע

למשרד כספי ושות' פעילות חיונית בענייני טכנולוגיה, המתבסס על הייעוץ שהוא מעניק לחברות טכנולוגיה או לבעלי המניות שלהן, הקיימים או הפוטנציאליים. למשרד היכרות עם רבים מהנושאים המתעוררים בשלבים השונים של פיתוח חברת טכנולוגיה, החל מההקמה ועד לרכישה או להנפקה לציבור. הידע המעמיק של המשרד בתחום הטכנולוגי מאפשר לו לקדם פתרונות יעילים לסוגיות עסקיות ומשפטיות מורכבות, המתעוררות לעיתים קרובות בעסקאות בתחום. עורכי דין של המשרד מכירים מקרוב נושאים של מימון הון סיכון, מיזמים משותפים, הסדרי רישוי וצורות נוספות של שיתוף פעולה תאגידי. בנוסף, עורכי הדין של המשרד בקיאים בנהלים וההליכים של רשות החדשנות (המדען הראשי), במיוחד לגבי העברת טכנולוגיה לחו"ל, כמו גם בסוגיות של פיקוח על ייצוא של טכנולוגיה. נושאים בהם יש למשרד ניסיון משמעותי, כוללים: גיוס הון, מימון של רשות החדשנות (המדען הראשי), אבטחת מידע, רישוי IP, מיזוגים ורכישות, הסכמי OEM, הסכמי הפצה ורישוי, ייעוץ רגולטורי, מיקור חוץ והעברה של טכנולוגיה.


נגישות