שיר צובריעו"ד

שיר צוברי הצטרפה למשרד כמתמחה בשנת 2020 וכעורכת דין בשנת 2021.

שיר עובדת במחלקת הליטיגציה של המשרד.

התמחותה מתמקדת בפרקטיקה של הליטיגציה אזרחית-מסחרית על כל גווניה והיבטיה, לרבות בסכסוכי שליטה בין בעלי מניות, בתביעות מסחריות בגין הפרת חוזים והסכמים, בתובענות ייצוגיות וכיו"ב.

 

 

הקריה האקדמית אונו LL.B (2020) בהצטיינות.

ישראל (2021)

נגישות