יונתן קונפינועו"ד

יונתן הצטרף למשרד כספי ושות' בשנת 2016. יונתן החל את עבודתו כטרום מתמחה במשרד, לאחר מכן התמחה במשרד, ולבסוף הצטרף כעורך דין בשנת 2019.

יונתן מייצג לקוחות שונים בעסקאות נדל"ן, כגון רכישה ומכירה של נכסי מקרקעין, עסקאות שכירות מורכבות, עסקאות קומבינציה, ליווי פרויקטים ועוד. כמו כן, יונתן עוסק בליווי יזמים ומשקיעים פרטיים – החל משלב הרכישה, דרך שלב הפיתוח וכלה בשלב ההקמה והרישום.

בנוסף, יונתן מלווה ומעניק ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות המשרד – יזמים ולקוחות פרטיים – במגוון פרויקטים ועסקאות נדל"ן.

האוניברסיטה העברית בירושלים, LL.B (2018)

ישראל (2019)

נגישות