Norman Menachem Feder is renowned for his work on complex financial instruments." (Chambers and Partners)"

נורמן מנחם פדר שותף

טלפון: 796.1220 (3) 972+
מייל: nmf@caspilaw.com

נורמן מנחם פדר מנהל את המחלקה הבינלאומית של המשרד. הוא ממקד את עבודתו בעסקאות חוצות גבולות, בנקאות ופיננסים וניהול השקעות. מר פדר זכה במספר פרסים, והוא זוכה לשבחים רבים בפרסומים של סקירות מקצועיות.
מר פדר מייעץ למגוון רחב של חברות רב לאומיות ותאגידים מקומיים, מוסדות פיננסיים וקרנות השקעה. בתחום העסקאות הוא מייעץ במיזוגים ורכישות, מיזמים משותפים, הספקה ורכש, לרבות הליכי רכישה, הסכמים, רישיונות והסדרים תפעוליים. בתחום הבנקאות והפיננסים הוא מייעץ במימון חברות וקרנות, נגזרים ומוצרים מובנים. בתחום ניהול ההשקעות, הוא מייעץ על הקמה והשקעה בקרנות גידור ובקרנות השקעה פרטיות.
לפני הצטרפותו למשרד, מר פדר עבד במשך שש שנים במשרד Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton בניו-יורק. לפני שהתחיל בקריירה בשוק הפרטי שימש מר פדר כעוזר משפטי לסגן נשיא בית המשפט העליון בישראל, מנחם אלון, ולפני כן לשופט Roger Miner מבית המשפט לערעורים של ארה"ב. בטרם שימש כעוזר משפטי הוא היה "Luce Scholar", שבמסגרתו הוא פעל כחוקר פלילי בסינגפור עבור משרד האוצר של סינגפור.
מר פדר הוא בוגר בית הספר למשפטים באוניברסיטת ניו יורק (NYU) בהצטיינות. הוא מרצה מן החוץ בנגזרים בבית הספר למשפטים באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הבינתחומי הרצליה והיה פרופסור נלווה למשפט בינלאומי בבית הספר למשפטים Benjamin N. Cardozo בניו-יורק. מר פדר כתב מאמרים מקצועיים ואקדמיים רבים בנושאי משפט ופיננסים והיה עורך ראשי של ה- Journal of International Law & Politics של אוניברסיטת ניו-יורק. הוא היה גם עורך התרגום לאנגלית של הספר בן ארבעת הכרכים "המשפט העברי: תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו".

אוניברסיטת ניו-יורק, J.D. (1987)
אוניברסיטת קולומביה, M.A. (1984)
אוניברסיטת קולומביה, A.B. (1983)

ישראל (1997)
ניו יורק (1988)

מתמחה, השופט מנחם אלון, סגן נשיא בית המשפט העליון בישראל
עוזר משפטי, השופט רוג'ר ג'יי מיינר, בית המשפט לערעורים של ארה"ב ב-Second Circuit

נגישות