ירון ליפשסשותף

טלפון: 7961291 (3) 972+

ירון ליפשס מתמחה בהגנה בעבירות צווארון לבן ובסוגים אחרים של הליכי אכיפה מנהליים, וכן בהליכי בדיקה פנימיים בתאגידים. מר ליפשס מייעץ ליחידים ולחברות בקשר עם חקירות פליליות והליכים משפטיים. מר ליפשס יעץ לנאשמים במקרים מוכרים רבים של תביעות בנושא שחיתות, הונאה והפרות של דיני ניירות ערך.
לפני הצטרפותו למשרד כספי ושות', מר ליפשס היה סגן פרקליט מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) והיה היועץ המשפטי של מחלקת החקירות ברשות ניירות ערך.

אוניברסיטת תל-אביב, LL.B (1999)
אוניברסיטת תל-אביב, B.A. (1999)

ישראל (2000)

נגישות