יצחק נעימישותף

טלפון: 7961255 (3) 972+
מייל: ny@caspilaw.com

התמחותו של מר נעימי מתמקדת ברכישות, מכירות ומימון של נדל"ן.
מר נעימי מייעץ למספר קבלני בניה בישראל על ההיבטים המשפטיים של תכנון, הקמה ושיווק של פרויקטים למגורים ופיתוח מסחרי. כמו כן הוא מייעץ למכירה ורכישה של החזקות נדל"ן ומייעץ להתקשרויות שונות הקשורות למקרקעין, כגון מימון והסכמי שירותים של צדדים שלישיים, וכן על מיסוי של עסקאות נדל"ן.

אוניברסיטת בר-אילן, LL.B (1992)

ישראל (1993)

נגישות