גיא כספישותף

טלפון: 7961215 (3) 972+

הפעילות של גיא מתמקדת במימון נדל"ן, רכישות ומכירות.

גיא מייעץ למספר קבלני בניין בישראל על ההיבטים המשפטיים של תכנון, הקמה ושיווק של פרויקטים למגורים ופיתוח מסחרי.

בנוסף הוא מייעץ על מכירה ורכישה של החזקות במקרקעין ומייעץ על חוזים שונים הקשורים למקרקעין, כגון מימון והסכמי שירותים של צדדים שלישיים וכן על מיסוי.

נגישות