גבע חביבשותף

טלפון: 7961260 (3) 972+

פעילותו של גבע חביב מתמקדת בעסקאות נדל"ן ובפיתוח מקרקעין, וכן בליטיגציה הקשורה לכך.
מר חביב מייעץ למספר קבלני בניה בישראל על ההיבטים המשפטיים של תכנון, הקמה ושיווק של פרויקטים למגורים ופיתוח מסחרי רחבי היקף, כגון מרכזי קניות ובנייני משרדים. כמו כן הוא מייעץ לפיתוח מלונאות ולמכירת ורכישת החזקות נדל"ן ומייעץ להתקשרויות שונות הקשורות למקרקעין, כגון מימון והסכמי שירותי של צדדים שלישיים, לרבות שירותי אדריכלות, ניהול פרויקטים והסכמי קבלן.
מר חביב היה מעורב בכמה ממיזמי התשתיות והנדל"ן הגדולים בישראל. בנוסף, מר חביב מופיע בפני בתי המשפט מכל סוגי הערכאות בישראל בעניינים הנובעים מעיסוקו בנדל"ן ופיתוח מקרקעין.

נגישות