ארנה קדרשותפה

טלפון: 9145015 (3) 972+
מייל: ornak@egged.co.il

ארנה קדר ממקדת את פעילותה בתחום התחבורה, שבו היא בעלת ניסיון עשיר כיועצת המשפטית של קבוצת אגד.
גב' קדר מייעצת בנושאים של ממשל תאגידי של אגודות שיתופיות, רגולציה של תחבורה, סוגיות של אחריות של כלי רכב ובשורה של ענייני הסעת המונים.

אוניברסיטת תל-אביב, LL.B (1983)

ישראל (1984)

נגישות